PRIMARIA BALDOVINESTI

Educatie

Şcoala Gimnazială Baldovineşti

„Menirea firească a şcolii nu este să dea învăţătură, ci să deştepte, cultivând destoiniciile intelectuale în mintea copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa.“
(Ioan Slavici)

Scoala Gimnaziala Baldovinesti este situata in comuna Baldovinesti, in vestul judetului Olt, la 5 km de orasul Bals, 30 de km de municipiul Slatina si 30 de km de municipiul Craiova. Scoala noastra doreste sa fie un lacas al culturii si civilizatiei, deschis nevoilor de viitor ale elevilor. Promoveaza un invatamant de calitate, de adaptare si integrare a elevilor la noile cerinte sociale si educationale. Procesul educational desfasurat in scoala noastra urmareste dezvoltarea personalitatii elevilor, cultivarea aspiraţiilor şi aptitudinilor elevilor. Prin activiatile desfasurate, cadrele didactice asigura dezvoltarea psiho-sociala a elevilor, pregatindu-i la standarde profesionale rdicate.

SCOALA ESTE DOTATA CU LABORATOR DE:
INFORMATICA
LIMBA SI LITERATURA ROMANA
BIOLOGIE
FIZICA-CHIMIE
Oferta educaţională
INVATAMANT PRIMAR
a)     Personal didactic:
2 profesori titulari ,grad didactic I
2 profesori suplinitori: educatie fizica, religie

INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR
Personal didactic:
–   3 profesori titulari, limba romana,matematica, biologie ,grad didactic I
-3  profesori suplinitori calificati, ed. fizica, istorie, cultura civica, grad didactic I
-2  profesori suplinitori calificati , Lb. Engleza, informatica, grad didactic definitiv
-1 profesor calificat, religie, debutant

b)    Elevi:

-cuprinşi în:

*clasa pregătitoare+aIIa= 6+16

* clasele I + III+IV =3+5+4

* Clasele a Va+a VI a=7+4

* Clasele a VIIa+a VIII a=4+8

A. Activităţi instructiv-educative:

– Limbă şi comunicare

– Matematică şi ştiinţe

– Om şi societate

– Arte

– Tehnologii

– Educaţie fizică şi sport

B. Activităţi opţionale:

EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE (CLASA PREG)

LIMBA FRANCEZĂ (CLS PREG)

INFORMATICA (cls.V-VIII )

ED .PTR. SANATATE (clsI-IV)

C. Activităţi extraşcolare cu conţinut educativ:

Cerc de pictura „MICUL PICTOR”

– Activităţi cultural-artistice;

– Concursuri;

– Expoziţii;

– Excursii;

D. Activităţi de aprofundare a materiei pentru elevii cu perfomanţe la învăţătură

E. Activităţi de recuperare a  rămânerilor în urmă la învăţătură

Resurse materiale

– cadru ambiental – stimulativ pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative;

– 2 săli de clasă invatamant primar,;

-4 cabinete invatamant secundar inferior

– 1 cabinet de informatică dotat cu 10 calculatoare;

– 1 sală de sport;

– 1 grup sanitar în interiorul instituţiei;

– centrală termică;

– mijloace audio-vizuale;

–  materiale didactice diverse.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

CLASA PREGĂTITOARE

AN SCOLAR 2013-2014

A. Activităţi instructiv-educative:

– Limbă şi comunicare

– Om şi societate

– Matematică şi ştiinţe ale naturii

– Arte si tehnologii

– Sanatate si motricitate

-Consiliere si orientare

B. Activităţi opţionale:

EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

LIMBA FRANCEZĂ

C. Activităţi extraşcolare cu conţinut educativ:

Cerc de pictura „MICUL PICTOR”

– Activităţi cultural-artistice;

– Concursuri;

-Excursii;

Resurse materiale

– cadru ambiental – stimulativ pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative;

-mobilier adecvat vârstei;

-mijloace de învăţământ adecvate vârstei

-mijloace audio-vizuale (videoproiector,laptop,aparat foto);

–  materiale didactice diverse.

–  1 sală de sport

–  1 calculator

În clasa pregătitoare copiii vor învăţa prin metode adecvate vârstei. Ei îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii şi cu adulţi prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică, vor beneficia de ore  special destinate unei pregătiri fizice armonioase. În cadrul orei opţionale de Limba franceză îşi vor forma capacitatea de a comunica în această limbă.

Com. Baldovinesti - Olt

Skip to content